Leéb Éva

Leéb Éva vagyok, 30 éve pedagógus, 30 éve ebben az iskolában. Az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szereztem első diplomámat. Diákéveimet is itt töltöttem, nagyon sok kedves emléket szereztem és szeretném, ha tanítványaim is jó szívvel emlékeznének vissza a velem töltött évekre. Folyamatosan képzem magam, szeretem a sokszínűséget, a változatos tanítási módszereket és alkalmazom is azokat. Iskolai munkám során az oktatást és a nevelést soha nem tartottam egymástól független, külön kezelendő tevékenységnek, mert úgy gondolom, hogy ezek szerves egységet kell, hogy alkossanak. Fontos számomra, hogy a gyerekek ne „csak” kötelességből járjanak az iskolába, hanem szeressék és jól is érezzék ott magukat.

Leéb Éva

Simon Andrea

 Simon Andrea vagyok, 1993 óta dolgozom a II. Rákóczi Ferenc Iskolában. Szigetszentmiklóson élek két, gimnazista gyermekemmel: Eszter 15 éves, Bálint 17 éves.

Azért lettem pedagógus, mert szeretem azt látni, ha az emberek boldogok a sikereiktől. Öröm látni, hogy a munkám eredménye az, hogy diákjaim okosabbak, sikereket érnek el és remélem, hogy boldogabbak is ettől.  

1993-ban végeztem Budapesten, a Tanítóképző Főiskolán.

Pályakezdő éveimben rendszeresen részt vettem a tankönyvek írói, kiadói által szervezett továbbképzéseken. Több tankönyvcsaládot is megismertem. Apáczai Kiadó, Dinasztia Kiadó, Műszaki Tankkönyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mozaik Kiadó és angolból az Oxford Kiadó könyveit is használtam, így természetes volt, hogy ezeken a továbbképzéseken részt veszek.

2000-2002 között angol műveltségi területen szereztem oklevelet a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán. Nagyszerű tanáraim voltak, gyakorlatias, magas színvonalú képzés volt.

2013-ban fejeztem be tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen, közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga szakon. Sokat tanultam és sikerült kiváló eredménnyel zárnom.

Pályám során szerencsésnek érzem magam, mert egy intézményben dolgoztam, a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Ez az állandóság segített abban, hogy az intézmény és Dunaharaszti fejlődése, változása az én pályámat is alakítsa. Örülök, hogy itt dolgozhatok és ilyen kollégáim vannak.

Pályám első évétől elsős osztályt kaptam, osztályfőnökként dolgoztam. Mivel angolt is tanítok, természetesen fontos volt, hogy nyelvi órákat vállaljak, de mindig megmaradhattam tanítónak és osztályfőnöknek is. 

Tanítóként az óráimon szem előtt tartom a tanulók egyéni tempóját, fejlődését. Mivel igen nagy létszámú osztályokkal dolgozom munkám során sokszor differenciálok, páros és csoport munkával igyekszem az osztály minden tanulóját bevonni. Önálló feladatként gyakran szerepel gyűjtőmunka. Büszke vagyok arra, hogy tanítványaim már ügyesen használják anyaggyűjtésre a internetet. Munkám során kiemelt területnek érzem a tehetséggondozást.

Differenciálással, versenyekre felkészítéssel, pályázatok készítésével igyekszem a tehetséges gyerekekben rejlő lehetőségeket megmutatni.

2014. óta iskolánkban az alsós munkaközösség vezetője vagyok.

Osztályaimban igyekeztem hagyományokat teremteni a közös évek alatt. Rendszeresen készülünk karácsonykor és év végén műsorral a szülőknek, mely során megmutatjuk az osztályban folyó munkánk egy-egy szeletét: dramatizált mesék, versek, tánc, közös dalok, angol óra és szakkör dalai, versei.

A jó osztályközösség kialakításához elengedhetetlen a közös élmény szerzése. Szívesen szervezek osztályprogramot: kirándulás, múzeumlátogatás, koncertek, színház-és mozilátogatások vagy egy séta a Duna mellett, a közeli erdőben, tanulmányi kirándulás, műsorok a szülőknek.

Szeretem a nyelveket. Oroszból alapfokú, francia nyelvből középfokú nyelvvizsgám van.

2016. márciusában pedagógus II. fokozatba kerültem, majd 2019-ben, minősítő eljárás után mesterpedagógus fokozatot értem el.

Szabadidőmet leginkább a gyerekeimmel töltöm. Szeretem az erdőt, a természetet, hobbim a terepfutás.

2020. április 17.                                                                         Simon Andrea

Martinecz Katalin

Martinecz Katalin vagyok, 34 éves pedagógus.
Az ELTE-TÓFK tanító szakán végeztem magyar műveltségterületen 2009-ben. Azóta tanítok alsó évfolyamon.
Diákéveimet, illetve gyakornoki éveimet is ebben az iskolában töltöttem, így érthető az iskola iránti elkötelezettségem.
A gyerekek sokszínű személyiségét követve a tanítási módszereimet is eszerint választom meg. A módszereim emiatt rugalmasak és nagyon változatosak. Igyekszem a gyerekek képességeit szem előtt tartva tanítani őket.
Tanításomat nagy mértékben áthatja a képzőművészetekhez való vonzódásom, illetve a drámapedagógiai elemek, melyeket sűrűn alkalmazok tanóráimon is. Szabadidőmben szívesen olvasok, utazom, gyakorlom a kreatív képzőművészeti technikákat, táncolok, illetve kutyaoktatással is foglalkozom.

Martinecz Katalin

Farkas-Simon Brigitta vagyok. Diplomámat az ELTE tanítóképző karán szereztem 2012-ben. Azóta II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába dolgozom. Az utóbbi két évben  a kisfiammal voltam otthon. Alapelvem, hogy a gyermek tanítása a legfontosabb, és egyben a legszebb dolog a világon. Egyik legfontosabb módszerem a játékosság. Óráimon a képességfejlesztés nagy hangsúlyt kap, de a tananyag nem lehet fontosabb, mint a gyerekek toleranciára, segítségnyújtásra, együttműködésre nevelése.

A gyerekeket a logikus gondolkodásra, az emberi kapcsolatok tudatos megteremtésére, a természetet és társait óvó magatartás kialakítására igyekszem tanítani.

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”
/Örkény István/

Feladatomnak tartom, hogy Örkény István szavaival megfogalmazottakat, a leendő első osztályosainkban meghagyjam és erősítsem. Azt is tudjuk, hogy az óvodáskor lezárása egyben egy új és kihívásokkal teli időszak kezdetét is jelenti. Ezért igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában.

Farkas-Simon Brigitta