Kedves Szülők!

Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket, a katolikus hit és erkölcstan óra keretein belüli közös munkára!

A hit, mindig is erkölcsi tartással járt együtt.

Célunk, hogy gyermekeik megismerjék a katolikus hit alapjait, megismerjék az Atyát, akinek fogadott gyermekei, Jézust, akinek barátai, a Szentlelket, akinek templomai, az Egyházat, aminek tagjai vagyunk!

Ha gyermeküket hittanra iratják, kérjük feltétel nélküli támogatásukat, bármilyen program, vagy akár probléma esetén!

Tisztelettel, szeretettel: Bógár Zsolt atya és hitoktató munkatársai

Katolikus bemutatkozás: 

http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html