Iskolánk névadója:

II. Rákóczi Ferenc

  1. március 27-én született Borsiban. Zemplén megyében született, két nevezetes család hagyományát kapta örökül: a Rákócziak és Zrínyiek múltját. Apja I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, anyja a legendás hírű Zrinyi Ilona. A gyermek Rákóczi ő mellette élte végig Munkács várának három esztendeig tartó ostromát. A kapituláció után elválasztották családjától és Bécsbe vitték. Nevelését jezsuitákra bízták. 1694-ben Magyarországon, Sárospatakon telepedett le. Csakhamar Sáros megye főispánjává választották. Megdöbbenve tapasztalta a Habsburg elnyomást és a jobbágyság tűrhetetlen helyzetét. A hegyaljai felkelés vezetését még nem fogadta el, ám a tiszaháti felkelés kitörése után (1703) elvállalta a szabadságharc vezetését.

A történelem sodra alig 27 évesen állította nemzetünk egyik legnagyobb függetlenségi mozgalmának élére. A kuruc hadisikerek eredményeképpen 1704-ben Erdély fejedelmévé lett, 1705-ben a szécsényi országgyűlésen a rendek konföderációja Magyarország vezérlő fejedelmévé választotta.

Kiáltványában harcra hívott az osztrák elnyomás ellen, az ónodi országgyűlésen pedig kimondatta a Habsburg-ház trónfosztását.

A nyolc esztendeig tartó kuruc – labanc háború után (1711) inkább vállalta az önkéntes számkivetést, emigrációba kényszerült. Élt Lengyelországban, Franciaországban. Végül Rodostóban telepedett le. Itt érte a halál 1735. április 8-án.

„Nem félek kinyilatkoztatni…., hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat felmenteni az idegen járom alól, volt a célja minden tettemnek. … Ha számkivetésbe megyek, megmarad a remény, mert utolsó leheletemig megőrzöm a nép szeretetét, a mely a nép szívében mindig élni fog irántam.”

Rákóczi hamvait 1906-ban hozták haza és a kassai dómban temették el.

Most, amikor a Rákóczi – szabadságharc 300. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk iskolánk névadójára, a magyar történelem egyik legvonzóbb, legnagyobb és legtragikusabb sorsú alakjára: az államférfira, a kiváló íróra, a tudományok és a művészetek pártolójára.

Az életmű lezárul a halállal, de még a csonkán maradt pályát is kikerekíti az idő és az emlékezet…