Általános iskolai felvételi körzethatárok a 2020/2021. tanévben

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelöli és közzéteszi

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

Szigetszentmiklós, 2020. február 28.

dr. Pálos Annamária
tankerületi igazgató

További információk az alábbi linken olvashatóak:

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2020-21-tanevben

A körzethatár az alábbi linken letölthető: