2019/2020-as tanév osztályai és osztályfőnökei

Osztály Osztályfőnök
1.a Gáll Ilona
1.b Tóth-Szigli Beáta
1.c Németh Edina
1.d Frank Judit
2.a Oros Klaudia
2.b Szabóné Kovács Éva
2.c Kovács Gáborné
2.d Kun Anita
3.a Csegeiné Kovács Erzsébet
3.b Lachné Czanik Zsuzsanna
3.c Humicskó Zsuzsanna
4.a Martinecz Katalin
4.b Simon Andrea
4.c Leéb Éva
5.a Bakkné Balogh Zsuzsanna
5.b Czompa Gyula
5.c Ekéné Abuczki Mariann
6.a Madaras István
6.b Takácsné Mezei Erzsébet
6.c Pénzes Katalin
7.a Maczali Éva
7.b Weinber Gabriella
7.c Ledneczki Renáta
7.d Péhl Gabriella
8.a Sárospatakiné Major Márta
8.b Horváth Nóra
8.c Baloghné Gáspár Veronika