Beiratkozási tájékoztató 2018

rzethatárok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/az-iskolak-felveteli-korzethatarai-a-2018-2019-tanevre

Szülői nyilatkozat letöltése: szuloinyilatkozat.pdf

Hit-és erkölcstan oktatásáról  szóló nyilatkozat letöltése: hitnyil2018.pdf

Hirdetmény - általános iskolai beiratkozás tovább...

Bemutatkoznak a leendő tanító nénik: Éva néni  Gyöngyi néni   Klaudia néni

Matematika osztály

ˇ      Emelt óraszámban matematikaoktatás

ˇ      Számítógéppel segített készségfejlesztés 1. osztálytól

ˇ      Negyedik osztálytól informatikaoktatás, angol nyelv (heti 2 óra, 5. évfolyamtól 3 óra)

 

Angol nyelvet tanuló osztály

ˇ      Első osztálytól angolnyelv-oktatás (heti 2 óra)

ˇ      Negyedik osztálytól emelt óraszámban angolnyelv (heti 5 óra)

 

A beiratkozáshoz szükséges:

ˇ      Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat), lakcímkártya, TAJ szám

ˇ      Óvodai szakvélemény (vagy Nevelési Tanácsadó)

ˇ      Igazolások az ingyenes tankönyvre való jogosultságra

ˇ      Diákigazolványhoz először az okmányirodába kell menni (személyi ig. vagy születési anyakönyvi kivonat + lakcímkártya szükséges), majd az ott kapott azonosító számmal, a beiratkozáskor lehet igényelni az iskolában

ˇ      Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (mindkét szülő aláírása szükséges)

ˇ      Nyilatkozat hit- és erkölcstan tantárgy választásáról (beiratkozáskor az iskolában kell kitölteni)